שולחן של גלית מגש של לילי ראנר למראה  של ניבה פריט מתוך כד של רחלי מראה של סמדי לידי סוזי של גלית קערת פירות של שרון שולחן של עמי שולחן משחקים של ענבל פרט מתוך שולחן קונסולה של ענתפריימן