מראה פסיפס  -פול עשויה מקרמיקה ושברי כוסות דמויות ילדים -נמכר מראה פסיפס -פול עשויה מקרמיקה ושברי כוסות דמויות ילדים -נמכר
150/85 ס"מ
נמכר
מראת פסיפס -נמכר מראת פסיפס -יונה -נמכר Mirror מראת פסיפס - ראם -נמכר מראת פסיפס -מירה- נמכר  לוח מודעות מראת פסיפס -רפאל - נמכר  מראה פסיפס  -פול עשויה מקרמיקה ושברי כוסות דמויות ילדים -נמכר