שלט פסיפס-נמכר שלט פסיפס-נמכר שלט פסיפס-נמכר שלט לבית -נמכר שלט פסיפס -נחשון -נמכר שלט פסיפס לאדריכלית ענת - נמכר שלט פסיפס - לוגו יקב כהנוב -נמכר שלט לבית -פרטי לא למכירה שלט פסיפס לוגו חברת פאטרא -נמכר שלט לבית -נמכר